COACHING:
Tarief* Duur
Telefonisch kennismakingsgesprek Gratis   20 min
Intakegesprek €  79,-   75 min
Coachingssessie €  79,-   60 min
Ouder- en opvoedcoaching in de avonduren €100,-   60 min
Tussentijdse evaluatie €  79,-   60 min
Eindevaluatie €  79,-   60 min
Traject 1**: €475,-
Traject 2***: €895,-

* De prijzen zijn inclusief 21% BTW.
• In geval van een coachingssessie op locatie, wordt € 0,19 per km in rekening gebracht.

** Traject 1 bestaat uit: een intake- en coachingsgesprek met ouders en een met je kind, 1 coachingssessie met je kind, 1 oudersessie, onbeperkt tussentijds contact, materialen die gebruikt worden, een verslag na elke sessie en advies en/of tips voor thuis.
*** Traject 2 bestaat uit: een intake- en coachingsgesprek met ouders en een met kind, 4 coachingssessies met jouw kind, 1 oudersessie en een tussentijdse evaluatie, onbeperkt tussentijds contact, materialen die gebruikt worden, verslaglegging en advies en/of tips voor thuis.
Trajecten kunnen in termijnen worden betaald.

Trainingen:
IK LEER LEREN
Tarief*
Groepstraining € 215,-    inclusief werkboek (ter waarde van € 32,50)
Individuele training € 372,50 inclusief werkboek (ter waarde van € 32,50)

* De prijzen zijn inclusief 21% BTW.
• In geval van een training op locatie wordt € 0,19 per km in rekening gebracht.

weerbaar communiceren voor pubers

Groepstraining            € 200,- inclusief workshop voor ouders

Individuele training    € 300,- inclusief workshop voor ouders

* De prijzen zijn inclusief 21% BTW.

ROTS EN WATER
Tarief*
Groepstraining: 8 bijeenkomsten € 225,- per kind
Individuele training: 6 bijeenkomsten € 375,-

* De prijzen zijn inclusief 21% BTW.

Voor training op scholen of naschoolse opvang is de prijs op aanvraag. We maken een offerte op maat naargelang de behoefte.

VERGOEDINGEN

In de meeste gevallen wordt coaching niet vergoed. Voor informatie over vergoedingen kun je terecht bij je eigen zorgverzekeraar. Mogelijk kun je de kosten opvoeren bij de jaarlijkse belastingaangifte. Coaching en training kunnen in sommige gevallen wel betaald worden uit het Persoons Gebonden Budget (PGB).  Je kunt contact opnemen met het zorgloket van jouw gemeente om na te gaan of dit in jouw situatie van toepassing is.
De Rots en Watertraining wordt door sommige zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed. Het is zinvol om vooraf bij je zorgverzekeraar te informeren hoe het zit met de vergoedingsmogelijkheden.

AFZEGGEN VAN EEN AFSPRAAK

Een afspraak kan tot 24 uur van tevoren kosteloos worden geannuleerd. Bij een afzegging op de dag zelf wordt 50% van het tarief in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen op een afspraak wordt het gehele tarief in rekening gebracht.