Kinder
coaching

08 – 12 jaar

Jongeren
coaching

13 – 23 jaar

Ouder/
volwassenen
coaching

Ik Leer Leren Training

Naast individuele coaching  kan je kind vanaf 11 jaar ook deelnemen aan de Ik Leer Leren training.

Kinder
coaching

Kinderen zijn heel goed in staat om, soms met de juiste sturing, zelf tot oplossingen te komen!

Soms zitten kinderen (even) niet lekker in hun vel. Dit kan door omstandigheden ontstaan, maar het kan ook zijn dat jouw kind al langere tijd niet goed in zijn vel zit. Als ouder wil je je kind het liefst gelukkig zien en zien stralen! Ik zorg er samen met jou en je kind voor dat je kind zich weer in vrijheid verder kan ontwikkelen.

Wat is holistische kindercoaching?

Kinderen staan bloot aan veel prikkels en emoties. Ze zijn nog niet altijd in staat deze goed te verwerken, waardoor ze zich onzeker kunnen voelen. Elk kind reageert dan op zijn eigen manier: het ene kind wordt druk of onrustig, raakt gefrustreerd of krijgt woedeaanvallen. Een ander kind wordt juist stiller,  trekt zich terug of wordt angstig. Dit zijn overlevingsstrategieën die onbewust worden ingezet.

 

Door middel van effectieve methodes zoals holistische coaching, visualisaties, oefeningen, spel en/of lichaamsgericht werken, krijgt jouw kind  meer zelfvertrouwen en stevigheid. Meer balans.

 Ik benader jouw kind met oprechte aandacht, verbinding, positieve aandacht en een echt luisterend oor. Dat lijkt misschien vanzelfsprekend, maar is het niet altijd. 

 

Ik geef je kind en jullie als ouders ook praktische handvatten, waar je thuis mee aan de slag kunt. Daarnaast doe je als ouder ook zelf minimaal een sessie. Omdat onze kinderen spiegelen wat er in ons leeft, zijn in een eigen sessie prachtige inzichten en antwoorden te verkrijgen. Stiekem liggen hier de antwoorden voor het oprapen!

Er is zoveel veranderd bij ons in huis sinds onze dochter bij jou is geweest! Ze is vrolijk en staat veel sterker in haar schoenen.

– moeder van een meisje van 10

Jongeren
coaching

Werken aan je persoonlijke ontwikkeling en groei.

Je kind zit niet lekker in z’n vel. Het kan last hebben van stress, angsten, depressieve gevoelens, onzekerheid, motivatieproblemen of het is niet duidelijk wat er precies aan de hand is. En dat is niet fijn! 

Je wilt je kind dolgraag helpen, maar je weet niet goed hoe. Je voelt dat zoals het nu gaat, het niet langer meer kan. Jullie hebben al vanalles geprobeerd en er is nog niet voldoende verbetering merkbaar. 

Je wilt dat je kind zich nu gelukkig voelt, maar ook dat het later terugkijkt op een gelukkige jeugd.

Wat gaan we doen in het coachingstraject?

Ik benader je kind met positieve aandacht, een echt luisterend oor, verbinding en een persoonlijke aanpak. Ik doe bewust niet aan protocollaire behandelplannen, ik bied hulp op maat. Ieder mens is anders, dus een standaard aanpak werkt niet. 

Je kind en jullie als ouders hebben dus een grote rol in de invulling van de sessies.

 

In de sessies veranderen en doorbreken we negatieve patronen en emoties. 

Hierdoor vindt blijvend positieve verandering plaats in gedrag, emoties en omgaan met moeilijke situaties. Je kind ervaart minder of geen stress, angst of andere belemmerende emoties.

De kracht van mijn werkwijze is dat deze geheel gericht is op de binnenwereld en belevingswereld van jouw kind. Daardoor voelt het voor je kind altijd kloppend en zijn de veranderingen blijvend!

Ik heb hem al maanden niet meer boos gezien, hij volgt zijn school, interesseert zich voor andere dingen en hij is vrolijk. Nogmaals dankjewel voor alles!

– moeder van een jongen van 16

Ouder/volwassenen
coaching

Luisteren naar wat je kind over jouw leven te vertellen heeft.

Doe je ontzettend je best en heb je tegelijkertijd het gevoel dat het anders kan of moet? Wil je de beste versie van jezelf zijn in je ouderschap?

 

Als je kinderen krijgt, zit daar geen gebruiksaanwijzing bij. Je krijgt te maken met het gedrag en de gevoelens van je kind en je wordt geconfronteerd met wat dat bij jou oproept. 

Kinderen spiegelen in hun gedrag wat er in hun ouders leeft. Daarmee zijn kinderen de meest doeltreffende (maar niet altijd de makkelijkste!) spiegel die je maar voorgehouden kunt krijgen. 

Onderliggende gevoelens

Het gedrag van kinderen is altijd een uiting van onderliggende behoeften en emoties, zowel die van jou als van hen. Als ouders nemen we alle imprints uit onze eigen jeugd mee die op de achtergrond altijd meedraaien in hoe we reageren op situaties in het NU. 

Ook uitdagingen die jij in je leven bent tegengekomen, kunnen onbewust een grotere rol spelen in de binnenwereld van je kind dan je misschien denkt.

 

 Ik ontdek samen met jou wat het gedrag van je kind jou vertelt. Doordat je inzicht krijgt in wat je kind bedoelt te zeggen met zijn gedrag, kan je er blijvend anders mee omgaan. 

Wanneer je dit inzicht hebt, kan je oplossen wat nodig is, niet alleen voor jezelf, maar ook voor je kind. Je kind lift hierop mee. Blijvend!

 

Ook als je als ouder of volwassene voelt dat je stappen wilt maken die niet in directe relatie staan met je kind, kan ik je helpen en ben je van harte welkom.

Doordat ik mijn eigen issues heb aangepakt, staat mijn dochter veel steviger in het leven. Bijzonder hoe snel dat kan veranderen!

– moeder van een meisje van 16

Ik Leer Leren
Training

Ik Leer Leren is een training voor kinderen vanaf groep 8 die vastlopen in hun schooltaken en leerwerk. Ik Leer Leren is geen huiswerkbegeleiding en ook geen verzameling tips of trucjes, maar een methode die uitgaat van al aanwezige kwaliteiten. Kinderen ontdekken zélf wat werkt en hoe ze hun leerwerk optimaal kunnen plannen en uitvoeren.
Met de Ik Leer Leren training krijgen kinderen grip op hun huiswerk, gaat het leren makkelijker en sneller zodat er ook tijd overblijft voor sport, hobby’s en andere dingen. Uiteindelijk hoeven ouders dan minder te controleren en te pushen en dit komt de sfeer in huis beslist ten goede. De training bestaat uit 5 bijeenkomsten.
Het programma is geschikt voor:

Kinderen in de bovenbouw van de basisschool

Hoogbegaafde kinderen

Brugklassers

Jongeren in het MBO en HBO

Kinderen in het voortgezet onderwijs die plotseling merken dat het leren niet meer gaat zoals voorheen

Voor meer informatie kun je ook kijken op de landelijke website van de training. Klik hiervoor de button ‘Bekijk website’.