In mijn praktijk ben ik ooit begonnen met laagdrempelige coaching voor kinderen, jongeren en ouders. Inmiddels voldoen de methodes waarmee ik werk aan de criteria die horen bij integrale kinder- en jeugdtherapie. Onder andere door mijn verschillende opleidingen en achtergrond als sociotherapeut in de kinder- en jeugdpsychiatrie en als jeugdzorgprofessional bij o.a. het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, ben ik in staat om ook complexere problemen te behandelen dan die enkel bij eenvoudige coaching horen.

De kern van mijn werkwijze is om problemen op integrale wijze te bekijken en aan te pakken. Hierbij ga ik uit van de holistische visie dat lichaam en geest (het brein) onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden en elkaar wederzijds beïnvloeden. Ik werk met visualisaties, het uitvergroten van kwaliteiten en positieve eigenschappen, het onderbewustzijn, het versterken van ik-kracht en het zelfoplossend vermogen van de mens.

Wat doe ik verder?

Ik werk met ouders altijd systemisch door het doen van een Opvoedopstelling. Dit is een familieopstelling zonder representanten. In een opstelling krijgen ouders direct inzicht in de onzichtbare dynamieken en patronen van het familiesysteem. Vaak is hier de oorzaak van het probleem te vinden dat een ouder met zijn kind ervaart. Doordat op gevoelsniveau begrepen wordt wat er speelt, ontstaat direct inzicht in de oplossing voor het probleem.

Ik gebruik EFT (Emotional Freedom Techniques) om stress en spanning los te laten en trauma’s en pijnlijke ervaringen te verwerken. EFT is een zusje van EMDR en valt onder de energiepsychologie. Met deze bewezen effectieve methode haal je negatieve ervaringen uit het langetermijngeheugen en plaats je deze terug in het werkgeheugen. Door er daar opnieuw mee aan de slag te gaan, door middel van oogbewegingen en tikjes, kan de ervaring opnieuw opgeslagen worden in het langetermijngeheugen, zonder de emotionele lading. Met EFT hoef je het trauma niet te kennen en kun je beginnen met een symptoom. Tijdens het kloppen worden het onderliggende trauma of de stressvolle gebeurtenis zichtbaar en zwakken de emoties af. Ik gebruik deze methode dagelijks met veel succes. Toepasbaar op: stress, angsten, onverwerkte trauma’s, pijnlijke gebeurtenissen, lichamelijke en psychosomatische klachten.

KIE – Kind in Evenwicht
Kind in Evenwicht gaat uit van het volgende basisprincipe: alles in het kinderlijf en kinderbrein is met elkaar verbonden en beïnvloedt elkaar: fysiek-mentaal-sociaal-spititueel. Wanneer er ergens in deze systemen iets misgaat, zal dit gevolgen hebben voor het totale functioneren: hoe het kind denkt, wat het kind doet en wat het kind voelt. Het gedrag dat het kind laat zien is slechts het topje van de ijsberg.
Het kind hoeft tijdens de sessie niets te vertellen; de spieren vertellen het verhaal en de oorzaak van een probleem wordt direct opgespoord en opnieuw geïntegreerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de O-ring spiertest.
De basis van deze methode ligt in de NEI (Neuro-Emotionele Intelligentie) en is verder ontwikkeld door Carla van Wensen.

Kinderbrein en bewegen – reflexintegratie
Elk kind ontwikkelt in de baarmoeder primaire reflexen om te kunnen overleven. Denk aan de zuigreflex, grijpreflex, schrikreflex en verschillende rugreflexen om het geboortekanaal door te kunnen komen en te leren kruipen. Als deze bewegingen een bepaald aantal keer gedaan zijn, begrijpt het brein de bedoeling en kan de reflex integreren. Door stress, spanning of andere gebeurtenissen in een kinderleven, kunnen primaire reflexen actief blijven of worden. Hierdoor kan een kind last hebben van onder anderen: wiebelen, niet stil kunnen zitten, vermoedens van ADHD of ADD, langdurig duimen of speengebruik, moeite met links en rechts, leer- en concentratieproblemen, visuele problemen (bijv dyslexie), hooggevoeligheid, last van kriebelende kleren en labeltjes tegen de huid, overprikkeling en niet goed tot handelen kunnen komen.
Met reflexintegratie test ik welke nog actieve primaire reflexen aanwezig zijn, en doe ik lichaamsgerichte oefeningen en spelletjes met het kind om de reflex alsnog te integreren. Ouders krijgen een aantal oefeningen en massagevormen mee om thuis te doen. Dit is noodzakelijk voor de integratie van de reflex; de handelingen dienen regelmatig gedaan te worden opdat het brein de bedoeling begrijpt.

Eind 2020 wordt dit overzicht aangevuld met Kinderhypnotherapie.