Als ouder wil je je kind het liefst ontspannen en gelukkig zien. Soms zitten kinderen (even) niet lekker in hun vel. Dit kan door recente omstandigheden ontstaan, maar het kan ook zijn dat je kind al langere tijd niet goed in zijn vel zit. Al de eerste keer dat ik jullie zie, geef ik jullie inzichten en (praktische) tools die je samen kunt inzetten, zodat je kind zich weer evenwichtig verder kan ontwikkelen.

Wat bereikt je kind met kindercoaching?

Je kind krijgt grip op het probleem en krijgt tools zodat die grip kan worden behouden. Tijdens het coachingstraject wordt je kind zich bewust van eigen kwaliteiten, valkuilen, mogelijkheden, talenten, gevoelens en gedachten. Ook gaan we aan de slag met nieuwe vaardigheden en inzichten. Denk aan: zelfvertrouwen, communicatie, ontspanning, sociale vaardigheden, weerbaarheid, eigen keuzes maken en omgaan met nieuwe situaties (bijvoorbeeld na scheiding), angsten, boosheid en andere emoties. Je kind ontdekt dat hij of zij zelf in staat is een oplossing te vinden voor het probleem en zelf sturing kan geven aan verandering. Je kind heeft na het traject meer zelfvertrouwen, een goed zelfbeeld en is in evenwicht.

Kinderen leren door te ervaren

Kinderen leren het meest door zelf te ervaren. Ik werk daarom met korte gesprekken en veel oefeningen. Denk aan: ontspanningsoefeningen, visualisaties en (creatieve) spelvormen. Ik werk ook met Emotional Freedom Techniques (EFT).

Kinderen zijn heel goed in staat om, soms met de juiste sturing, zelf tot oplossingen te komen!

Werkwijze

Het eerste gesprek is een telefonische kennismaking. Daarna volgt een intakegesprek met jullie als ouders en een met jullie kind. In het intakegesprek wordt ieders hulpvraag meteen duidelijk. Daarom is een intakegesprek bij mij geen “kale” intake; ik geef jullie meteen tools of oefeningen om met de situatie om te gaan.
Het traject wat daarop volgt, bestaat altijd uit (minimaal) twee sessies met je kind en een sessie met jullie als ouders. Als ouder ben je sterk betrokken bij het coachingstraject van je kind. Ik ben ervan overtuigd dat een kind optimaal tot bloei komt als je als ouder weet hoe je je kind het beste kan helpen.  Ik stuur een verslag na elke sessie met je kind en in de tussentijd kunnen jullie mij onbeperkt mailen of bellen.
De investering voor het eerste deel van het traject (4 sessies) staat vast (zie de tarieven). Mochten we besluiten dat daarna meer sessies nodig zijn, betaal je die per keer. Zo zit je niet vast aan extra hoge kosten.
Mocht het financieel lastig zijn om een afspraak te maken, laat het even weten. We zoeken dan samen naar een passende oplossing.

Coachingssessies vinden plaats in mijn praktijk of bij jullie thuis. In overleg met de school van je kind kan ik een coachingssessie ook op school plannen.

Ja, ik wil mijn kind helpen!

Je kind kan ook deelnemen aan de Rots en Watertraining of, vanaf 10 jaar, aan de Ik Leer Leren training en de training Weerbaar communiceren voor pubers!