Ieder kind kan leren!

Ik Leer Leren is een training voor kinderen vanaf 10 jaar die ze helpt te ontdekken hoe ze zelf het beste kunnen leren. De training richt zich op alle processen die nodig zijn om te kunnen leren. Aan bod komen: concentratie, motivatie, faalangst, plannen en organiseren, huiswerk maken, inschatten van benodigde tijd/inspanning voor een bepaald vak en inzicht in je eigen meest effectieve manier van leren.

Met de Ik Leer Leren training krijgen kinderen grip op hun huiswerk, gaat het leren makkelijker en sneller zodat er ook tijd overblijft voor sport, hobby’s en andere dingen. Uiteindelijk hoeven ouders dan minder te controleren en te pushen en dit komt de sfeer in huis beslist ten goede.
De training bestaat uit 5 bijeenkomsten.

Het programma is geschikt voor:

 • Kinderen in de bovenbouw van de basisschool
 • Hoogbegaafde kinderen
 • Brugklassers
 • Kinderen in het voortgezet onderwijs die plotseling merken dat het
  leren niet meer gaat zoals voorheen
 • Jongeren in het MBO en HBO

Verder is de training heel geschikt voor:

 • kinderen met concentratieproblemen
 • kinderen met faalangst
 • kinderen die onder hun niveau presteren
 • kinderen met leerachterstanden
 • kinderen waarvan ouders en leerkrachten zeggen: “Er komt niet uit wat er in zit”
 • kinderen die het thuis wel kunnen, maar op school alles vergeten lijken te zijn.
 • kinderen die moeite hebben met automatiseren
 • kinderen die moeite hebben met structuur en organisatie
 • kinderen die zich laten afleiden door anderen
 • kinderen met dyslexie of dyscalculie
 • kinderen met ad(h)d
 • kinderen met motivatieproblemen

Wat steekt een kind op van de Ik Leer Leren training?

  • Duidelijk in kaart en beeld brengen waar het goed in is
  • Hoe het makkelijker kan leren leren
  • Opsporen en aanpakken van leerblokkades, leerbelemmeringen en hiaten
  • Hoe omgaan met concentratieproblemen
  • Hoe omgaan met faalangst
  • Hoe omgaan met motivatie
  • Herkennen van stress en angst en adequaat reageren op deze gevoelens
  • Aanleren van helpende leerstrategieën
  • Leren van een goede planning en organisatie
  • Leren omgaan met prioriteiten en tijd
  • Leren ontspannen en omgaan met stressfactoren
  • Leren omgaan met beelddenken, dyslexie, dyscalculie, ad(h)d en nld
 •           Leren van elkaar

Tevens helpt deze training naast beelddenkende en visueel ingestelde kinderen, ook kinderen met andere leerstijlen door het onderzoeken en aanbieden van meerdere leerstijlen en leervoorkeuren. Daarmee is deze training uniek in zijn soort.

Er zijn twee manieren om de training te volgen:

 • Een groepstraining (3 tot 6 deelnemers)
 • Een individueel coachingstraject (1 of 2 deelnemers)

De groepstraining bestaat uit 5 bijeenkomsten van anderhalf uur. De individuele training bestaat uit 5 bijeenkomsten van een uur. De lessen hebben ieder hun eigen thema en aan het eind van iedere les maakt het kind zelf een actieplan waarmee het de komende tijd aan de slag gaat.
Op deze manier beklijft de (les)stof beter doordat de zwakke en sterke punten precies in kaart zijn gebracht.

Voor meer informatie kun je ook kijken op de landelijke website van de training: www.ikleerleren.nl.

Ja, ik wil mijn kind aanmelden voor Ik Leer Leren!

 


Tarieven:

Groepstraining:          € 215,- inclusief werkboek (ter waarde van € 32,50).

Individuele training:  € 432,50 inclusief werkboek (ter waarde van € 32,50)